About

Signalering van en waar nodig commentaar op ontwikkelingen op het christelijke erf en onderwerpen op het snijvlak van kerk en maatschappij. Uitgangspunten daarbij zijn de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis.

 1. 5 april 2010 om 20:23

  Geachte heer Van Veen,

  Ik heb uw link opgenomen op mijn website.
  Mocht u dit niet goed of geschikt vinden, verneem ik dit graag.
  Dan verwijder ik deze direct weer.

  Hoogachtend, Johan Trip

 2. 31 december 2013 om 15:04

  Beste Johan, ik heb net met veel interesse een vijftal blogs van je gelezen en je tagwolk bestudeerd (ja, dat kan). Waardering voor de gedegen, bijna journalistieke, benadering van de thematiek. Maar ik heb wel een paar spiegelende vragen:
  A. Waarom gaat een blog over geloof, kerk en maatschappij vrijwel alleen over GKV en verwante contexten?
  B. Waar zijn de thema’s Koninkrijk, Missie en Discipelschap in je blogs te vinden, terwijl dit toch kernthema’s zijn in de trits geloof, kerk en maatschappij?
  Let wel, ook ik heb (als collega GKVer) grote vragen bij ons kerkverband en dan ben ik het met je eens als je de facto stelt dat we veel verleden weggooien zonder ons daar al te druk over te maken (zie mijn blog over ‘rouw in het ambt’). Maar ik snap echt niet hoe je de maatschappelijke uitdagingen rond geloof en kerk wilt benaderen met antwoorden uit het verleden. Want dat is m.i. wel de teneur van je gedegen blogs.
  Ik ben benieuwd naar je reactie op mijn blogs (waargemaakt.wordpress.com), die misschien heel anders van toonzetting zijn, maar net als die van jou geschreven zijn over geloof, kerk en maatschappij en vanuit liefde voor de kerk waar ik in opgegroeid ben.
  Een gezegend niew jaar, Jan

 3. 7 januari 2014 om 18:53

  Beste Jan,

  Dank voor je reactie en voor je waarderende woorden. Dank ook voor de goede wensen voor het nieuwe jaar. Die laat ik ook graag jou toekomen.

  Ik heb je reactie gelezen en me afgevraagd wat je precies bedoelt. Vooral na lezing van jouw weblog is me dat wat duidelijker geworden. Ik denk nu ook te begrijpen wat jouw eigen kerkelijke positie is.

  Je eerste punt betreft de onderwerpkeuze. Je vraagt: “Waarom gaat een blog over geloof, kerk en maatschappij vrijwel alleen over GKV en verwante contexten?” Volgens mij valt dat nogal mee. Ik heb zeker wel over andere zaken geschreven, die niet direct aan de GKV gerelateerd kunnen worden. Ik denk dan aan een onderwerp als ‘kerkgroei/kerkplanting’ – geen specifiek ‘GKV-thema’ -, de houding ten aanzien van ‘PVV-sympathieën’ in de kerk, de kwestie van het vrouwenkiesrecht in de SGP en – nog verder van huis – de politieke keuzes van christenen in de Verenigde Staten. Ik heb niet geteld, maar ik denk dat zeker een derde over onderwerpen gaat die weinig of niets met de GKV van doen hebben.

  Maar het is wel waar dat de ontwikkelingen in de GKV mijn bijzondere aandacht hebben. Ik ben mijn weblog ook begonnen vanuit mijn kritische houding ten aanzien van de veranderingen waaraan mijn kerkgemeenschap onderhevig is. Daar heb ik nogal wat bezwaren tegen en ik probeer die te analyseren en van kritisch commentaar te voorzien. De omschrijving van de inhoud van mijn weblog is, zoals je terecht aangeeft, wijder dan de GKV. Dat heeft twee redenen: de eerste is dat de GKV geen eiland in christelijk Nederland vormen en dat ontwikkelingen die zich daar voordoen ook elders te signaleren zijn. De tweede is dat ik me de vrijheid voorbehoud ook over andere zaken te schrijven. Voorbeelden heb ik zojuist gegeven.

  Natuurlijk zou ik best (vaker) over andere zaken kunnen schrijven, zoals onderwerpen die je onder (B) suggereert. Dat heb ik tot nu toe vrijwel niet gedaan en de kans dat ik dat ga doen is niet groot. De reden is niet dat ik die zaken niet belangrijk zou vinden, maar een mens moet z’n beperkingen kennen. Die liggen allereerst op het vlak van de tijd: zoals je wel hebt gemerkt schrijf ik niet heel frequent. Ik heb geen vast schema; het hangt van de beschikbare tijd af en van de vraag of zich een geschikt onderwerp aandient. Ik schrijf niet om te schrijven. De meeste tijd besteed ik aan andere zaken, zoals je uit mijn website kunt opmaken.
  Ik heb jouw weblog gelezen en daaruit de indruk gekregen dat die voor een belangrijk deel gebaseerd is op het lezen van allerlei – ook buitenlandse, met name Amerikaanse – literatuur en het bijwonen van conferenties. Die mogelijkheden heb ik niet, vanwege de tijd, maar ook om andere redenen, die ik hier niet zal vermelden. Ik heb er geen behoefte aan meningen te ventileren over zaken waarvan ik onvoldoende weet. Aan sweeping statements of ‘grote-stappen-snel-thuis’ meningen heeft niemand iets, al denken velen in dit populistische tijdperk – ook onder christenen – daar anders over.

  Ik denk dat je onder (B) een zaak aansnijdt, die veel belangrijker is. Ik doel op deze zinsnede: “Maar ik snap echt niet hoe je de maatschappelijke uitdagingen rond geloof en kerk wilt benaderen met antwoorden uit het verleden.” Hieruit komt naar voren dat wij fundamenteel verschillen in onze kerkelijke positiekeuzen. Ik las op je weblog hoe je aankijkt tegen de functie van de belijdenis binnen de GKV. Ten aanzien daarvan lijken we diametraal tegenover elkaar te staan. Jij keert je tegen de exclusiviteit van die belijdenis – ik verdedig die. Natuurlijk is het mogelijk dat de kerk tot het inzicht komt dat ze op een bepaald punt de plank heeft misgeslagen. Juist een gereformeerde kerk moet altijd open staan voor nieuwe inzichten, wanneer die tenminste gefundeerd zijn in de Schrift. Dan moet de belijdenis dienovereenkomstig gewijzigd worden. Maar zolang dat niet het geval is, dienen ambtsdragers zich daaraan te conformeren. Sterker nog, ze moeten die ook uitdragen en verdedigen. Daarom sta ik achter een strikte binding aan de belijdenis – in het belang van de kerkelijke gemeenschap, die er niet beter van wordt wanneer iedereen de vrijheid heeft zijn eigen inzichten op de gemeente los te laten. Voor mij is de binding aan de belijdenis van kerkscheidend gewicht.

  Ik heb geen enkel probleem met Schriftuurlijk gefundeerde nieuwe inzichten. Maar tot nu toe heeft niemand me ervan kunnen overtuigen dat de ‘antwoorden uit het verleden’ – waarmee je waarschijnlijk bedoelt: wat ons via de belijdenis uit het verleden is aangereikt – bij het grofvuil gezet zouden moeten worden, omdat ze oud zijn. Zoveel nieuws is er nu ook weer niet onder de zon. Het is mijn ervaring dat de vragen en antwoorden in de Heidelbergse Catechismus nog altijd heel relevant en bruikbaar zijn voor vandaag. Het is de taak van predikanten in de verkondiging de link naar onze tijd te leggen.

  Ik las je blogs over het rapport over de openstelling van de ambten voor vrouwen dat op de eerstvolgende GS van de GKV op tafel zal liggen. Waarschijnlijk zijn we het erover eens dat de belangrijkste kwestie die aan de orde moet komen de hermeneutiek betreft. Die heeft ook consequenties voor allerlei andere onderwerpen. Op de vraag of de ambten voor vrouwen opengesteld moeten worden ga ik voorlopig geen antwoord geven. Daarvoor wil ik eerst alle argumenten grondig bestuderen en wegen. Voor mij staat wel vast dat de hermeneutiek waarvan de meerderheid van de deputaten lijkt uit te gaan, niet aanvaardbaar is. Eén van degenen die op jouw blog reageerden, schreef dat de synode duidelijk moet maken of deze wijze van het lezen van de Schrift aanvaardbaar is. Dan kan ieder kerklid daaruit zijn conclusies trekken. Daarmee ben ik het eens. Wat mij betreft spreekt de GS uit dat voor deze hermeneutiek geen plaats is in de GKV. Voor mij is dat eveneens een kerkscheidende kwestie. Ik ben in de GKV geboren en opgegroeid en zit met al mijn vezels vast aan mijn kerkelijke gemeenschap. Maar er kan een moment komen dat die vezels worden doorgesneden – dan namelijk wanneer de GKV zichzelf lossnijden van hun wortels door een hermeutiek te omarmen die de deur naar leervrijheid wagenwijd openzet.

 1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: